مدیر مسئول: دکتر جعفر محسنی
سردبیر: رباب تیموری
  شماره تلفن:33342117-041
 
پيشنهاد سوژه خبري به خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا
Suggest your subject to ISNA
 
مخاطبان گرامی می توانید سوژه های پیشنهادی و اخبار و .... خود را در حوزه های
سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی به این خبرگزاری ارسال کنید.
همچنین رویکرد خود را با ذکر دلایل طرح سوژه پیشنهادی یا طرح سوالات مورد نظر اعلام کنید
 
پست الكترونيكي: